Test kirkens behov for et passende orgel


Vælg fra menuen herunder og tryk på den GRØNNE knap for at gå videreKirkens nuværende orgel

  
Kirken har på nuværende tidspunkt intet orgel

Hvad enten kirken er nybygget eller under opførelse udfører Skandinavisk Orgelcentrum gerne en vederlagsfri forundersøgelse til belysning af kirkens aktuelle eller fremtidige behov.
Har kirken været udsat for eksempelvis svampeangreb eller brand / vandskade har vi stor erfaring med at hjælpe menighedsrådet til at fremlægge en orgelsag for kirkens forsikringsselskab.


Følg venligst den videre gennemgang, som forhåbentligt vil kunne give et indtryk af mulighederne for kirkens fremtidige orgel.HVILKE VILKÅR KAN KIRKEN TILBYDE ET NYT ORGEL ?

Hvordan er pladsforholdene for et nyt orgel ?Faktiske vilkår

  
  
Orglets klaviaturer

  
  
Kirkens nuværende orgel er elektronisk

  
  Orglet lyder ret så elektronisk

Klangen mangler måske intensitet og fylde

Med udviklingen af digital-orglet er den gundlæggende elektroniske tonedannelse blevet stærkt forbedret.
Dog er de fleste højttalersystemer ikke brugbare til at fungere optimalt til at SKABE kirkeorgel-lyd, men kun til at GENGIVE / AFSPILLE orgel-lyd.
For at et kirkeorgel kan skabe en levende orgelklang kræves helt specielle lydgivere.


Skandinavisk Orgelcentrum har udviklet det hybrakustiske lydgiversystem, der skaber den levende orgelklang,
som kan nå frem til den lyttendes ører !HVILKE VILKÅR KAN KIRKEN TILBYDE ET NYT ORGEL ?

Hvordan er pladsforholdene for et nyt orgel ?Faktiske vilkår

  
  Kirkens elektroniske orgel er slidt

Digitalt eller Analogt orgel ?

Dersom kirkens nuværende elektroniske orgel er bygget med en såkaldt "analog" teknologi, er orglet sandsynligvis mere end 30 år gammelt.
Den gennemsnitlige funktionstid for pibeorgler er i Danmark 33 år, før en hovedrenovering normalt er nødvendig.
Dersom kirkens elektroniske orgel har fungeret i 30 år, må det konstateres, at den tekniske kvalitet har været glimrende !
Dog må det stærkt anbefales at overveje en udskiftning til en digital teknologi.


Med udviklingen af digital-orglet er den gundlæggende elektroniske tonedannelse blevet stærkt forbedret.
Dog er de fleste højttalersystemer ikke brugbare til at fungere optimalt til at SKABE kirkeorgel-lyd, men kun til at GENGIVE / AFSPILLE orgel-lyd.
For at et kirkeorgel kan skabe en levende orgelklang kræves helt specielle lydgivere.


Skandinavisk Orgelcentrum har udviklet det hybrakustiske lydgiversystem, der skaber den levende orgelklang, som kan nå frem til den lyttendes ører !


HVILKE ØNSKER ER TIL STEDE ?

Reparation eller udskiftning ?  
  Kirkens nuværende elektroniske orgel skal udskiftes
Faktiske vilkår

  
  Vi ønsker at få repareret kirkens nuværende elektroniske orgel


Ønsker du et uforpligtende tilbud på reparation af kirkens nuværende elektroniske orgel,
er du velkommen til at benytte vores E-mail formular her
Gå tilbage til Startsiden
Kirkens nuværende orgel har kun et enkelt klaviatur


Hvor mange registre har orglet ?ANTAL registre

  
  Kirkens nuværende orgel har to eller flere klaviaturer

Hvor mange registre har orglet ?ANTAL registre

  
  Kirkens nuværende orgel har kun få registre

Hvad er den almene opfattelse ved orglet ?Umiddelbart indtryk

  
  Kirkens nuværende orgel har 8 registre eller flere

Hvad er den almene opfattelse ved orglet ?Umiddelbart indtryk

  
  Menigheden har svært ved at finde tonelejet

Mangel på hørbare grundtoner, -især til gene for mandlige sangere


For at et orgel kan give en gedigen klanglig støtte til salmesang, skal instrumentet minimum have en stemme af typen "Principal 8 fod"
Kirkens orgel bør have tre eller gerne fire registre i 8-fods lejet, således at menigheden kan høre grundtonerne bedre og derved lettere finde det rigtige toneleje.HVILKE VILKÅR KAN KIRKEN TILBYDE ET NYT ORGEL ?

Hvordan er pladsforholdene for et nyt orgel ?
Faktiske vilkår

  
  Orglets toner er skarpe eller skrigende

Orglet høres generelt som værende alt for skarpt


Mange små orgler har desværre en skarp eller ligefrem skrigrende klang, og menighederne føler derfor ofte vanskeligheder ved af høre og følge den rigtige tonehøjde, da det lille orgel mangler et bredt klangligt fundament.


For at et orgel kan give en gedigen klanglig støtte til salmesang, skal instrumentet minimum have en stemme af typen "Principal 8 fod".
Kirkens orgel bør have tre eller gerne fire registre i 8-fods lejet, således at menigheden kan høre grundtonerne bedre og derved lettere finde det rigtige toneleje.HVILKE VILKÅR KAN KIRKEN TILBYDE ET NYT ORGEL ?

Hvordan er pladsforholdene for et nyt orgel ?Faktiske vilkår

  
  Menigheden ønsker flere variationsmuligheder i orgelklangen

Orglet yder ikke fyldestgørende klanglige variationer


HVILKE VILKÅR KAN KIRKEN TILBYDE ?

Hvordan er pladsforholdene for en udvidelse eller et nyt orgel ?Faktiske vilkår

  
  Orglet er slidt / defekt

Slidtage og funktionsmangler er til stede


En del mekaniske pibeorgler er mekanisk nedslidt efter omkring 30 år.
Gennemsnittet for en gennemgribende renovering af et pibeorgel i Danmark er omkring 33 år.
Mekanikken begynder ofte at rasle og bliver upræcis i toneansatserne


Er der overvejelser omkring renovering og eventuel udbygning af det eksisterende lille instrument, kan der være muligheder for udvidelse med enten rene traditionelle piberegistre eller med såkaldte hybrakustiske orgelregistre, således at menigheden får væsentligt flere klanglige variationsmuligheder samt en langt bedre støtte til salmesangen


Uanset teknisk løsning må det eksisterende instrument have en god grundlæggende klang, som kan danne fundament for en smuk udvidelse


HVILKE VILKÅR KAN KIRKEN TILBYDE ET NYT ORGEL ?

Hvordan er pladsforholdene for et nyt orgel ?Faktiske vilkår

  
  Kirkebygningen giver mulighed for et fysisk stort orgel

Hvordan er kirkens klimatiske forhold ?Umiddelbart indtryk

  
  Kirkebygningen giver IKKE mulighed for et fysisk stort orgel

Hvordan er kirkens klimatiske forhold ?Umiddelbart indtryk

  
  Kirkens orgel er et KLENODIE

Hvad er menighedens ønske ved valg af et nyt orgel ?Umiddelbare planer

  
  Klenodiet vil blive bevaret

Et nyt orgel bygges et andet sted i kirken


Dersom der er plads til et nyt orgel på en anden placering i kirken, kan dette være en glimrende løsning.
På denne måde bevares et historisk instrument for eftertiden.


Hvornår kan et instrument være historisk bevaringsværdigt ?

Pibeorgler, som er bygget før ca. 1930 bør betænkes en seriøs undersøgelse, som kan klarlægge, om instrumentet er unikt.


For at være unikt skal et eller flere af følgende kriterier være opfyldt:
1) Orglets klanglige karaktér er meget smuk og / eller speciel
2) Orglet er sjældent, da der ikke findes andre eller kun meget få instrumenter fra denne Orgelbygger
3) Orglet har en helt unik konstruktion, som ikke findes andre steder (kan være studieobjekt for orgelbyggere)
4) Orgelfacaden er historisk enestående og bevaringsværdig (registreret i Nationalmuseet)

Dersom et eller flere af overstående kriterier er til stede, bør menighedsrådet tage vare på,
at orglet nænsomt restaureres af en sagkyndig, som har erfaring med historiske instrumenter.


Et nyt tidssvarende orgel, som kan varetage de daglige funktioner

Når skæbnen for det historiske instrument er blevet fuldt ud seriøst klarlagt og vedtaget, kan overvejlelserne påbegyndes omkring bygning af et nutidigt brugsorgel til at varetage de daglige musikalske funktioner.Faktiske vilkår

  
  Klenodiet vil blive forsøgt afhændet

Korrekt og lovlig fremgangsmåde


Menighedsrådet bør tage vare på, at de til enhver tid gældende lovgivninger og retningslinier, som forefindes fra Kirkeministeriet, Nationalmuseet og Stifterne overholdes.


Hvornår kan et instrument være historisk bevaringsværdigt ?

Pibeorgler, som er bygget før ca. 1930 bør betænkes en seriøs undersøgelse, som kan klarlægge, om instrumentet er unikt.


For at være unikt skal et eller flere af følgende kriterier være opfyldt:
1) Orglets klanglige karaktér er meget smuk og / eller speciel
2) Orglet er sjældent, da der ikke findes andre eller kun meget få instrumenter fra denne Orgelbygger
3) Orglet har en helt unik konstruktion, som ikke findes andre steder (kan være studieobjekt for orgelbyggere)
4) Orgelfacaden er historisk enestående og bevaringsværdig (registreret i Nationalmuseet)


Dersom et eller flere af overstående kriterier er til stede, bør menighedsrådet tage vare på, at orglet bliver genbrugt / genopstillet andetsteds, -eventuelt restaureret !


Et nyt tidssvarende orgel, som kan varetage de daglige funktioner

Når skæbnen for det historiske instrument er blevet fuldt ud seriøst klarlagt og vedtaget, kan overvejlelserne påbegyndes omkring bygning af et nutidigt brugsorgel til at varetage de daglige musikalske funktioner.Faktiske vilkår

  
  Klenodiet skal restaureres

Korrekt og lovlig fremgangsmåde

Menighedsrådet bør tage vare på, at de til enhver tid gældende lovgivninger og retningslinier, som forefindes fra Kirkeministeriet, Nationalmuseet og Stifterne overholdes.


Hvornår kan et instrument være historisk bevaringsværdigt ?

Pibeorgler, som er bygget før ca. 1930 bør betænkes en seriøs undersøgelse, som kan klarlægge, om instrumentet er unikt.

For at være unikt skal et eller flere af følgende kriterier være opfyldt:
1) Orglets klanglige karaktér er meget smuk og / eller speciel
2) Orglet er sjældent, da der ikke findes andre eller kun meget få instrumenter fra denne Orgelbygger
3) Orglet har en helt unik konstruktion, som ikke findes andre steder (kan være studieobjekt for orgelbyggere)
4) Orgelfacaden er historisk enestående og bevaringsværdig (registreret i Nationalmuseet)


Dersom et eller flere af overstående kriterier er til stede, bør menighedsrådet tage vare på,
at orglet bliver genbrugt / genopstillet andetsteds, -eventuelt restaureret !Yderligere muligheder

  
  Udsving i luftfugtighed og temperatur

Klimatiske udfordringer

I mange kirker har økonomien tvunget menighedsrådene til at udføre store besparelser på varme- og ventilation!
Da pibeorgler vanskeligt tåler udsving i luftfugtighed og temperatur, opstår hurtigt problemer med at holde stemningen.
At anskaffe et nyt pibeorgel er derfor ikke en anbefalelsværdig løsning i denne klimatiske situation.
Det vil være tilrådeligt løbende at undersøge kirken for svampeangreb.


Skandinavisk Orgelcentrum hjælper gerne med drøftelser og vejledning omkring kirkens indeklima. Praktiske anvisninger vedrørende indeklima kan læses under tekniske dokumenter her


Et digitalt kirkeorgel med høj kvalitet kan være en mulighed, dersom der ikke kan skabes et stabilt indeklima i kirken.Beløbsramme

  
  Der er konstateret svampeangreb og/eller insektangreb i kirken

Mangeartet Svampeangrab

Almindelig mug er normalt ikke så skadelig. Tømmersvamp, skimmelsvamp og andre arter kan derimod være særdeles alvorlige.
Der findes eksperter, som har specialiseret sig i at forebygge og udrydde svamp.
Først når alle svampesporer er tilintetgjort og kirken igennem nogle måneder har været erklæret "svampefri", vil det være sikkert at installere et nyt orgel.
Med insektangreb, f.eks. borebiller er det ligeledes meget vigtigt, at alt træværk i hele kirken er gennemgået og fri for angreb af en hvilken som helst art.
I forbindelse med installation af et nyt pibeorgel bør menighedsrådet få afklaret de helt nødvendige forholdsregler for at forsøge at holde en fremtidig luftfugtighed på 60-70%.


I mange kirker har økonomien tvunget menighedsrådene til at udføre store besparelser på varmebudgettet !
Da pibeorgler vanskeligt tåler udsving i luftfugtighed og temperatur, opstår hurtigt problemer med at holde stemningen.
Dersom det ikke for fremtiden er muligt at holde en nogenlunde konstant temperatur og luftfugtighed, er det ikke anbefalelsværdigt at anskaffe et pibeorgel i denne klimatiske situation.


Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring indeklimaet i kirken, er du velkommen til at benytte vores E-mail formular her

HVILKEN TYPE ORGEL SKAL VI SATSE PÅ ?

Hvordan er de økonomiske rammer ?Faktiske økonomiske muligheder

  
  Kirken har en næsten konstant temperatur og luftfugtighed

Gode vilkår for et orgel, -dog begrænset af fysisk plads


Med kirkens fine klimatiske forhold giver det menigheden de allerbedste vilkår for et gedigent orgel


HVILKEN TYPE ORGEL SKAL VI SATSE PÅ ?

Hvordan er de økonomiske rammer ?Faktiske økonomiske muligheder

  
  Kirken har en næsten konstant temperatur og luftfugtighed

Gode vilkår for et orgel


Med kirkens fine klimatiske forhold tillige med god fysisk plads giver det menigheden de allerbedste vilkår for et gedigent orgel


HVILKEN TYPE ORGEL SKAL VI SATSE PÅ ?

Hvordan er de økonomiske rammer ?Faktiske økonomiske muligheder

  
  Kirken har en næsten konstant temperatur og luftfugtighed

Gode vilkår for et orgel, -dog begrænset af fysisk plads


Med kirkens fine klimatiske forhold giver det menigheden de allerbedste vilkår for et gedigent orgel


HVILKEN TYPE ORGEL SKAL VI SATSE PÅ ?

Hvordan er de økonomiske rammer ?


Faktiske økonomiske muligheder

  
  KIRKEN HAR ET BUDGET PÅ OP TIL 4 MILLIONER KR.

Fantastiske perspektiver for et fremtidigt orgel


Med økonomiske midler på op til DKK 4 millioner til både anskaffelse og vedligeholdelse af et kirkeorgel vil valget af et smukt klingende pibeorgel absolut være den første prioritet !!
Dersom kirken har fysisk plads til et pibeorgel på minimum 20 registre vil dette være anbefalelsesværdigt !
Skandinavisk Orgelcentrum samarbejder med førende pibeorgelbyggere, og vi er gerne behjælpelig med at udarbejde et orgelprojekt for et pibeorgel, ligesom vi også udfører renoverings- og tilbygningarbejde.


Sekundært kan et kombinationsorgel (hybrid orgel) være en glimrende mulighed.
Med et antal grundregistre bygget med traditionel pibe-teknologi udvidet med mange hybrakustiske registre vil et sådant instrument kunne være rimeligt fremtidssikret hvad angår skift i stilarter og smag.

For 3 til 4 millioner kroner kan der bygges et meget stort hybrakustisk kirkeorgel, som er fremtidssikret på næsten alle tænkelige måder !


Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring et smukt pibeorgel, kombinationsorgel eller et rent hybrakustisk orgel til jeres kirke, er du velkommen til at benytte vores E-mail formular herTag orgeltesten igenSaglige sammenligninger mellem pibeorgler og hybrakustiske kirkeorgler DANSK   ENGLISH
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Gå til Dokumentation
KIRKEN HAR ET BUDGET PÅ OP TIL 3 MILLIONER KR:

Fantastiske perspektiver for et fremtidigt orgel


Med økonomiske midler på op til DKK 3 millioner til både anskaffelse og vedligeholdelse af et kirkeorgel
kan følgende muligheder være til stede:
Til under 3 millioner kroner er et pibeorgel muligt med få registre fordelt på 2 manualer og pedal.
Skandinavisk Orgelcentrum samarbejder med førende pibeorgelbyggere, og vi er gerne behjælpelig med at udarbejde et orgelprojekt for et pibeorgel, ligesom vi også udfører renoverings- og tilbygningarbejde.


Sekundært kan et kombinationsorgel være en glimrende mulighed.
Med et antal grundregistre bygget med traditionel pibe-teknologi udvidet med mange hybrakustiske registre vil et sådant instrument kunne være rimeligt fremtidssikret hvad angår skift i stilarter og smag.

For 2 til 3 millioner kroner kan der bygges et ganske stort hybrakustisk kirkeorgel, som er fremtidssikret på næsten alle tænkelige måder !


Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring et smukt kombinationsorgel eller et rent hybrakustisk orgel til jeres kirke, er du velkommen til at benytte vores E-mail formular herTag orgeltesten igenSaglige sammenligninger mellem pibeorgler og hybrakustiske kirkeorgler DANSK   ENGLISH
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Gå til Dokumentation
KIRKEN HAR ET BUDGET PÅ OP TIL 2 MILLIONER KR.

Glimrende perspektiver for et fremtidigt orgel


Med økonomiske midler på op til DKK 2 millioner til både anskaffelse og vedligeholdelse af et kirkeorgel er følgende muligheder til stede:


Til under 2 millioner kroner er et nyt pibeorgel muligt med få registre fordelt på 2 manualer og pedal.
Udbygning af det eksisterende orgel med piberegistre eller hybrakustiske registre er ligeledes til stede.

Alternativt vil en nybygning af et hybrakustisk orgel med 25 eller flere registre også kunne være indenfor beløbsrammen.
Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring en smuk orgelløsning til jeres kirke, er du velkommen til at benytte vores E-mail formular herTag orgeltesten igenSaglige sammenligninger mellem pibeorgler og hybrakustiske kirkeorgler DANSK   ENGLISH
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Gå til Dokumentation
KIRKEN HAR ET BUDGET PÅ OP TIL 1 MILLION DK

Glimrende perspektiver for et fremtidigt orgel


Med økonomiske midler på op til 1 million kr. til både anskaffelse og vedligeholdelse af et kirkeorgel er følgende muligheder til stede:

Til under 1 million kroner er et pibeorgel, som giver mange variationsmuligheder ikke realistisk.
Udbygning af det eksisterende orgel med piberegistre eller hybrakustiske registre er en økonomisk mulighed.
Ligeledes nybygning af et hybrakustisk orgel med 25 eller flere registre vil kunne være indenfor beløbsrammen


Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring en smuk orgelløsning til jeres kirke, er du velkommen til at benytte vores E-mail formular herTag orgeltesten igenSaglige sammenligninger mellem pibeorgler og hybrakustiske kirkeorgler DANSK   ENGLISH
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Gå til Dokumentation
KIRKEN HAR ET BUDGET PÅ OP TIL 750.000 KR.

Rimelige perspektiver for et fremtidigt orgel


Med økonomiske midler på op til DKK 750.000 til både anskaffelse og vedligeholdelse af et kirkeorgel er følgende muligheder til stede:

Til under 750.000 kroner er nybygning af et pibeorgel ikke realistisk.
Dersom kirkens nuværende orgelfacade kan genbruges, vil der kunne bygges et gedigent hybrakustisk orgel på omkring 25 registre, således at menigheden vil kunne glæde sig over en smuk akustisk kirkeorgelklang.


Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring et smukt hybrakustisk orgel til jeres kirke, er du velkommen til at benytte vores E-mail formular herTag orgeltesten igenSaglige sammenligninger mellem pibeorgler og hybrakustiske kirkeorgler DANSK   ENGLISH
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Gå til Dokumentation
KIRKEN HAR ET BUDGET PÅ OP TIL 500.000 KR.

Rimelige perspektiver for et fremtidigt orgel


Med økonomiske midler på op til 500.000 kr. til både anskaffelse og vedligeholdelse af et kirkeorgel er følgende muligheder til stede:

Til under 500.000 kroner er nybygning af et pibeorgel ikke realistisk.
Dersom kirkens nuværende orgelfacade kan genbruges, vil der kunne bygges et gedigent hybrakustisk orgel på omkring 20 registre, således at menigheden vil kunne glæde sig over en smuk akustisk kirkeorgelklang.


Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring et smukt hybrakustisk orgel til jeres kirke, er du velkommen til at benytte vores E-mail formular herTag orgeltesten igenSaglige sammenligninger mellem pibeorgler og hybrakustiske kirkeorgler DANSK   ENGLISH
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Gå til Dokumentation
KIRKEN HAR ET BUDGET PÅ OP TIL 350.000 KR.

Rimelige perspektiver for et fremtidigt orgel


Med økonomiske midler på op til 350.000 kr. til både anskaffelse og vedligeholdelse af et kirkeorgel er følgende muligheder til stede:

Til under 350.000 kroner er nybygning af et pibeorgel ikke realistisk.
Dersom et nyt orgel kan places på gulv-niveau, kan der bygges et gedigent orgel på 20-25 registre i et smukt orgelhus/spillebord.
Skal orglet placeres på pulpitur findes også unikke løsninger.


Du kan læse her om Danhild standard orglerne
- financiering over 10 år fra DKK 3.000,- om måneden>
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Skandinavisk Orgelcentrum kan indenfor budgetrammen i langt de fleste tilfælde levere et instrument, således at menigheden vil kunne glæde sig over en smuk og levende kirkeorgelklang.


Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring et smukt orgel til jeres kirke, er du velkommen til at benytte vores
E-mail formular herTag orgeltesten igenSaglige sammenligninger mellem pibeorgler og hybrakustiske kirkeorgler DANSK   ENGLISH
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Gå til Dokumentation
KIRKEN HAR ET BUDGET PÅ MINDRE END 350.000 KR.

Rimelige perspektiver for et fremtidigt orgel


Med økonomiske midler på op til 350.000 kr. til både anskaffelse og vedligeholdelse af et kirkeorgel kan følgende muligheder være til stede:

Til under 350.000 kroner er et pibeorgel ikke realistisk.
Dersom kirken ikke kan rumme flere end ca. 125 siddende mennesker, kan Skandinavisk Orgelcentrum nu tilbyde et hybrakustisk orgelkoncept  Danhild Hybra Etude  til priser fra DKK 130.000,- inklusive moms.
- financiering over 10 år fra DKK 1500,- om måneden -


Til større kirker kan vi sammensætte et orgelkoncept, som stadig vil kunne holdes indenfor ca. 350.000 kroner.
Skal orglet placeres på pulpitur findes også unikke løsninger.


Skandinavisk Orgelcentrum kan indenfor kirkens budgetramm i langt de fleste tilfælde levere et instrument, således at menigheden vil kunne glæde sig over en smuk kirkeorgelklang.


Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring et fyldestgørende orgel til jeres kirke, er du velkommen til at benytte vores E-mail formular herTag orgeltesten igenSaglige sammenligninger mellem pibeorgler og hybrakustiske kirkeorgler DANSK   ENGLISH
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Gå til Dokumentation
KIRKEN HAR NÆSTEN UBEGRÆNSEDE ØKONOMISKE MIDLER

Fantastiske perspektiver for et fremtidigt orgel


Med økonomiske midler til både anskaffelse og vedligeholdelse af et kirkeorgel vil valget af et smukt klingende pibeorgel absolut være den første prioritet !!


Dersom pladsen tillader et pibeorgel på minimum 25 registre vil dette være anbefalelsesværdigt !

Skandinavisk Orgelcentrum samarbejder med førende pibeorgelbyggere, og vi er gerne behjælpelige med at udarbejde et orgelprojekt for et pibeorgel, ligesom vi også udfører renoverings- og tilbygningarbejde.


Sekundært kan et kombinationsorgel være en glimrende mulighed.
Med et antal grundregistre bygget med traditionel pibe-teknologi udvidet med mange hybrakustiske registre vil et sådant instrument kunne være rimeligt fremtidssikret hvad angår skift i stilarter og smag.


For 3 til 6 millioner kroner kan der bygges et meget stort hybrakustisk kirke- og koncertorgel, som er fremtidssikret på næsten alle tænkelige måder !


Ønsker du en uforpligtende drøftelse omkring et smukt pibeorgel, kombinationsorgel eller et rent hybrakustisk orgel til jeres kirke, er du velkommen til at benytte vores E-mail formular herTag orgeltesten igenSaglige sammenligninger mellem pibeorgler og hybrakustiske kirkeorgler DANSK   ENGLISH
(åbner i et nyt vindue, som kan maksimeres og teksten kan zoomes)Gå til Forsiden