Officielle dokumenter


Cirkulære vedr. kirker og kirkegårde med regler omkring flytbare orgler
Kirkeministeriets bekræftelse af tidligere circulære med tilføjelser
Kirkeministeriets godkendelse af elektroniske kirkeorgler
Kirkeministerens udtalelse vedrørende orgler til Folkekirken generelt
Mange små pibeorgler skriger
Arbejdsmiljø for organister
Fortegnelse over alle danske pibeorgler