Pibeorgel versus Hybrakustisk orgel

(du kan scrolle siden)Spørgsmål Pibe-orgel Hybrakustisk
Har instrumenttypen århundreders traditioner ? Ja Nej
Er instrumentets funktionsdygtighed afhængig af elektronik? Ja Ja
Er orgel-registrene ”ægte” instumenter?
- Er f.eks. en trompet, fløjte, obo, eller fagot ”ægte”??
Nej
Orglets instrumenter
trompet, fløjte, obo,
fagot osv.
er efterligninger af
de originale kendte
blæseinstrumenter
Nej
Orglet er bygget efter det
kendte pibeorgels
klangideal
Er instrumentet bygget efter traditionelle snedkermæssige principper    
og brug af gedigne materialer?
Ja Ja
Trætangenter med udvalg af individuelle belægninger? Ja Ja
Mekanisk ventiltrykpunkt? Ja Ja
Kan spillemåden til enhver tid efterjusteres m.h.t. frigang,    
ventilåbning, ventilvægt, dybdegang og stabil vægt?
Nej Ja
Højttalerlyd? Nej Nej
Akustisk lyd? Ja Ja
Konstrueret / disponeret til rummet? Ja Ja
Opbygget tone for tone til rummet? Ja Ja
Tilrettet (intoneret) tone for tone til rummet? Ja Ja
Påvirkes stemningen af udsving i temperatur? Ja Nej
Skal stemmes regelmæssigt? Ja Nej
Fremtidssikret mod ændringer i orgelidealet? Nej Ja
Instrumentet kan på grund af
sin modul-opbygning ændres
til en anden grundklang.
Historisk er den klassiske
orgelklang blevet revideret
med ca. 40 års mellemrum.
Forventet holdbarhed? 30 - 100 år
For at kunne opretholde
instrumentets funktionsdygtighed
kræves renovering
for et stort beløb.
30 - 100 år
Da instrumentet er modulopbygget,
med brug af udvalgte kvalitets-
komponenter, kan et enkelt
modul udskiftes med et
tilsvarende
for et relativt lille beløb
og dermed opretholde
instrumentets funktionsdygtighed
Registerkombinationer til forudindstilling? Som standard: Nej
Registerkombinationer er en
bekostelig indbygning.
Som standard: JA
Kan udbygges til 256, 1024
eller millioner
for et mindre beløb.
Kan organistens forspil gemmes direkte på noder? Nej Ja
Kan organistens indstudering gemmes (optages) og
afspilles med registreringsskift til brug for bedre indstudering?
Nej Ja
Kan instrumentet styre el-klaver, synthesizer, midi-mixer? Nej Ja
Transposition (til f. eks. lavere toneleje for salmesang)? Nej Ja
Fin-indstilling af toneleje til instrumental akkompagnement? Nej Ja
Fremtidssikret overfor nye klanglige ønsker? Nej Ja
Indbyggede forskellige renæssancestemninger? Nej Ja
Pris pr. register (nybygning) 175 - 225.000 incl. moms
Prisen varierer efter
registervalg og orgelbygger
18 - 35.000 incl. moms
Prisen varierer efter
registervalg og opbygning
Hvilken garanti gives på instrumentet? 10 år
Kræver vedligeholdelsesaftale
10 år
Kræver ingen
vedligeholdelsesaftale
Fuldstændig garanti i 10 år
inklusive reservedele,
kørsel og arbejdsløn
Arbejdspladsvurdering
Er instrumentet bygget med ergonomiske dimensioner
for at lette betjeningen?
??? Ja
Er instrumentet bygget efter hensyn til
organistens lytteposition
(ingen skrigende, voldsomme høje toner kommer
direkte ud i hovedet på organisten)?
??? Ja
Minimum 16 stemmer for at give organisten
mulighed for variationsmuligheder til glæde
og inspiration for menigheden.

??? Ja
Seriøse spørgsmål til overvejelse
Er det korrekt, at det er mere attraktivt
for en organist at spille på et instrument,
med mindst 2 klaviatuter og fuldt pedalspil
således at sognet med et større instrument har
bedre muligheder for at tiltrække en dygtig
organist til glæde for menigheden?

Er det korrekt, at der i mange kirker
synges og spilles rytmisk musik, således at
et alsidigt instrument vil være at foretrække?


Åbn denne fil i PDF-format