Privatlivspolitik for Danhild i henhold til GDPR

(General Data Protection Regulation)

Hvem er vi?

Danhild er et dansk orgelbyggeri og handelsvirksomhed med musikinstrumenter og tilbehør.
Danhild henvender sig fortrinsvist til menighedsråd, præster, organister og musikere.
Danhild drives af Skandinavisk Orgelcentrum, som ejes af Flemming Danhild Fald.
Danhilds primære produkter og tilbud findes online på hjemmesiderne:
• www.kirkeorgel.dk
• www.kirkeorgler.dk
• www.orgel.dk
• www.churchorgans.com
• www.kirchenorgeln.eu
• www.danhild.dk
• www.danhild.com


Hvilke personlige data indsamler vi, og hvorfor vi indsamler dem


Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dit navn og din e-mailadresse og eventuelt telefonnummer
I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve anvender vi et Groupmail program, som derved anonymiserer alle andre modtagere.
Alle nyhedsbreve bliver kun udsendt efter tilmelding og accept fra modtageren.


Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.).
Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.
Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, for heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på deres websted.


Hvilke data findes hos Danhild?

Danhilds kundekartotek indeholder data om offentlige institutioner og private enkeltpersoner.
Vi registrerer henvendelser vedrørende salg, køb og serviceydelser.
Vores kundekartotek indeholder ikke personnumre.
Danhild gemmer navn og e-mailadresse og evt. adresse og telefonnummer, hvis det er sagligt forsvarligt for at kunne være i dialog i henhold til Danhilds formål.


Hvem vi deler dine data med?

I vores daglige virke deler vi ikke data med andre virksomheder.
I tilfælde af eksempelvis finansieringsansøgninger kan vi dog komme i besiddelse af personnumre, som videregives til Bank eller Leasingfirma i forbindelse med ansøgningen. Dette finder kun sted med ansøgerens accept.
Retshåndhævelse – når vi er forpligtet til at gøre det.


Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata

Vi profilerer ikke brugerdata med undtagelse af artikler og blogindlæg, hvor det er aftalt med personen.


Dine rettigheder over dine data

Du kan altid bede om en eksporteret fil med vores kundekontaktoplysninger og alle data vi har liggende om dig eller din virksomhed, heriblandt alle data, som du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige, servicemæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.


Kommunikation med Danhild

Al indgående og udgående mail-korrespondance bliver kontrolleret af en automatisk spam-genkendelses-tjeneste og skannes desuden for skadeligt skjult indhold, såsom virus, orme, trojanere, phishing og lignende.
Papirmæssig korrespondance opbevares og arkiveres således, at denne vil kunne skaffes til veje og udleveres i kopi til kunden på kundens anfording.


Analytics

Danhild anvender ikke Google Analytics eller andre tilsvarende værktøjer på vores hjemmesider.
I forbindelse med vores online Chat gemmes en intern log-fil.


Cookies

Danhild respekterer dit privatliv!
Vi benytter derfor ikke Læs om cookies hos Erhvervsstyrelsen

(læs om Danhilds Etik og værdier)


Kontaktinformation

Har du spørgsmål til os vedrørende GDPR kan du benytte vores Kontakt-formular eller skrive direkte til
inform@kirkeorgel.dk