Danhild kirkeorgler serie A og serie M er udviklet med fokusering på en levende orgelklang, ergonomi og funktionalitet samt et elegant design udført med et smukt håndværk.


Alle Danhild A og M kirkeorgler kan som standard bestilles i følgende versioner:
Danhild 16
Danhild 19
Danhild 25
Danhild 32
Danhild 40 (tre manualer)
Danhild 47 (tre manualer)
Konsollen bygges i fem standardudførelser i træsorter og farver efter ønskeNedenfor vises billeder af forskellige udformninger
Type 47 A

  Type 25 AD    Type 25 A
    Type 25 A DUO
    Type M40

  Type 25 Hybra Etude
  Type Hybra Vario
Danhild 22 Uno kan betjenes på en enkelt klaviatur, og det kan leveres i en fuldt transportabel udgave.  Type Hybra 22 Uno

Historien bag udviklingen

I forbindelse med vores 20 års jubilæum i 2002 var de økonomiske midler i mange provstier allerede reduceret til et niveau, som indikerede, at større orgelprojekter ville være helt uden for rækkevidde for langt de fleste sogne.
Med udgangspunkt i denne realitet satte vi os for at analysere det danske gennemsnits-ideal for orgelklang for en typisk dansk menighed i et mindre land-sogn.


Dansk orgelklang fra 1960

De fleste orgler i Danmark er bygget efter et klangligt "dansk" ideal, som læner sig op af en "barok" stilart.
Fra omkring 1960 indtraf en såkaldt "neobarok" tidsalder for det gennemsnitlige danske kirkeorgel, hvilket desværre i dag betyder, at en meget stor del af orgler i de danske kirker er ret så skrigende, således at organisterne ikke er i stand til at benytte alle registrene i selv ganske små instrumenter
se og hør en beretning (åbner i et nyt vindue).

Mange menigheder, organister og sagkyndige har erkendt denne tilstand, og i Sverige har man forlængst anerkendt organist-høreskader som en erhvervsskade med deraf følgende mulighed for skadeserstatning! Læs artikel (åbner i et nyt vindue).

Nu er denne erhvervsskade også godkendt i Danmark!


Menighedernes behov i dag

Skandinavisk Orgelcentrum har igennem en årrække kunnet glæde danske sogne med et dansk orgel-koncept, som kan benyttes i langt de fleste mindre kirker.
Som værdig afløsning af mindre orgler på 4-8 registre med stor forbedring af den klanglige støtte til salmesangen har vi bl.a. udviklet vores Danhild serie på 16, 19, 25, 32 og 47 registre.
For at kunne opfylde en moderne menigheds behov har vi opstillet følgende kriterier:

* Dansk klangideal

* Fyldigt fundament til at støtte salmesangen

* Ergonomisk indrettet for organisten

* Let at betjene (også for f.eks. pianister som afløsere)

* Skal ikke stemmes ved ændringer i luftfugtighed og temperatur

* Kan bygges i alle træsorter og i flere udformninger og farver efter behov og ønske

* Økonomisk opnåeligt

* Lang levetid

* Fremtidssikret til andre klangidealer

* 10 års garanti