Kombinationsorgler (Hybridorgler)

Adskillige orgelbyggere bygger i dag kombinations-instrumenter, de såkaldte "hybrid-orgler", d.v.s. at nogle af registrene er bygget som piber og resten i elektronik.
Dette system er nu meget udbredt bl.a. i Tyskland, England og U. S. A.
Indtil nu har disse orgelbyggerier benyttet en traditionel højttalerteknologi, hvilket derfor har bevirket, at den elektroniske del i disse kombinations-orgler klangligt ikke har kunnet smelte totalt sammen med pibeklangen til en harmonisk helhed.

Fordel ved Kombinationsorgler

Ved at benytte det danske Hybrakustiske lydgiversystem, kan den klanglige sammensmeltning gøres total, og fordelen ved et kombinations-instrument kan ligge i mulighederne for at kunne udvide et lille eksisterende pibeorgel med flere registre for et rimeligt beløb.


Eksisterende pibeorgel forbliver uændret

Danhild har erfaring med udvidelse af eksisterende pibeorgler, således at pibeorglets mekaniske traktur forbliver fuldstændigt uændret. Da alle pibeorgler er individuelt konstrueret og bygget, er den mekaniske del også unik for hvert enkelt pibeorgel. Det er derfor nødvendigt at udmåle klaviaturer og pedalspil for at kunne konstruere en elektronisk aftastning, som vil kunne fungere nøjagtigt sammen med den mekaniske pibeansats (piberegistrene og de digitale registre skal kunne lyde samtidigt, hvilket kræver stor nøjagtighed).
Altertivt kan et nyt spillebord anbringes andre steder i kirkerummet og styre både de eksisterende piberegistre og de nye hybrakustiske.


Nye orgelregistre

Valget af nye orgelregistre bør nøje tilpasses den grundlæggende klanglige karaktér i pibeorglet. Danhild råder over mange smukke danske piberegistre.

Efter en grundig gennemgang af det eksisterende instrument vil der i samarbejde med kirkens organist og/eller en tilknyttet orgelrådgiver blive udarbejdet en liste over orgelregistre, som vil kunne passe sammen med de eksisterende. Nye registre vil kunne skabe muligheder for større klanglig variation.

Langt de fleste mindre danske pibeorgler kan med det dansk-barokke klanglige fundament udvides med mere bløde såkaldte romantiske stemmer tillige med tilføjelse af festlige ”rørstemmer”, dvs. Trumpet, Fagot, Obo mv.
Et bredere klangligt fundament til tillige styrke salmesangen.


Autentisk og naturtro lyd

Det dansk udviklede ”hybrakustiske” lydgiversystem påvirker vores ører langt mere fysiologisk, og orglet klinger akustisk og rent. Derved kan opnås en fuldstændig akustisk sammensmeltning af pibestemmerne og de digitale stemmer.


Organistens arbejdsplads

Betjeningen af de tilføjede registre kan udformes som vipper, træk eller andre former for knapper. Ved indpasningen i det eksisterende orgel bør der lægges vægt på let funktionalitet og æstetik.


Intonation

En fuldstændig tilpasning (intonation) af hver enkelt tone efter kirkerummets særegne akustik er en nødvendighed for at kunne skabe et velklingende og sammenhængende instrument.


Registerkombinationer

Mange danske kirkeorgler er udstyret med et såkaldt ”setzer-system”, hvilket bevirker, at organisten kan forudprogrammere en sammensætning af orgelregistre og derved meget hurtigt kan skifte imellem disse. Denne funktion kræver en større ombygning af pibeorglet, således at hver enkelt stemme får monteret en stor trækmagnet, som elektrisk aktiverer registret sammen med de tilføjede digitale registre. Der udformes og bygges nye registertavler, som omfatter samtlige orgelregistre.


Opgradering af eksisterende orgel

For at en udvidelse kan fungere optimalt, må pibeorglets mekaniske funktion og spillemåde være perfekt og præcis (ikke være uegal). Dersom orglets mekaniske traktur er ganske slidt og derved ikke let kan justeres, må mekanikken repareres / renoveres forud for en udvidelse. Alternativt kan der bygges et selvstændigt spillebord, som styrer hele kombinationsorglet.


Pris for en mindre orgeludvidelse kan i 2021 tilbydes fra Kr. 400.000,- inkl. moms, opmåling, transport, installation og intonation.
Nedenfor kan du opleve en video med et Danhild hybrid orgel
(kirkerummet har næsten ingen efterklang)