Ansgar kirke

Fyens Stift, Odense
Sankt Knuds Provsti

Ansgar kirkes ene orgel er et hybrakustisk kirkeorgel med 152 registre. Mekaniske træ-klaviaturer
Bygget i 1999


I 1997 påbegyndtes en undersøgelse omkring mulighederne for en eventuel udvidelse af kirkens udmærkede 29-registres pibeorgel, som var bygget i 1971. Imidlertid blev det ret hurtigt konkluderet, at ønsket om at kunne spille romantisk musik ville blive vanskeligt fuldt ud at kunne indfri, da det eksisterende orgel var et rent stileksempel på et såkaldt "Neo-barok" orgel. Udbygninger foretaget i andre kirker havde helt klart vist, at man ikke kan bygge et helstøbt instrument ved at sammensætte to forskellige klangtyper. Derfor besluttede menighedsrådet at beholde det Neo-barokke instrument fuldt intakt og rette blikket henimod et nybygget orgel nummer 2, som da skulle være et helstøbt romantisk orgel.


Det første ønske var et traditionelt opbygget orgel på 3 manualer og 60 registre, -placeret i kirkens ene sideskib. Ved at opbygge et stort orgel i sideskibet ville man desværre helt lukke af for vinduet, hvorfor man fra menighedsrådets side ikke var udelt begejstret for denne tanke. Da Skandinavisk Orgelcentrum blev involveret i processen, opstod idéen om at bruge hele kirken som orgelhus. Denne idé voksede med opgaven, og efter grundige undersøgelser m.h.t. den rent bygningsmæssige konstruktion valgte menighedsrådet at gå videre ad denne vej.


Det endelige resultat blev et projekt på ikke mindre end 152 registre fordelt på 5 manualer og pedal, hvilket er det største kirkeorgel i Nordeuopa.
På grund af kirkens helt unikke akustik var det fysiologisk og klangligt muligt at anbringe forskellige dele af orglet rundt omkring i kirken
Dette er dog ikke i sig selv unikt, men set adskillige steder, fortrinsvist i England og USA.
Vi har et enkelt andet eksempel her i Danmark: Jerusalemskirken i Rigensgade i København.
Læs om orglet i Jerusalemskirken her

(åbner i et ny vindue)


At udvikle og installere dette orgel, som er det første af sin slags i en dansk folkekirke, har krævet megen kostbar udvikling, research og opfindsomhed fra alle implicerede, og der har foruden tekniske aspekter været en lang række bygningsmæssige hensyn at tage - mange opgaver, som er blevet løst elegant og diskret. Således er det skulpturelle spillebord samt en række lydgivere overbevisende "forklædt" som bænke de eneste synlige dele i kirken. Alt andet er skjult effektivt, uden at det på nogen måde er gået ud over det klanglige. Den største specialitet mht. placering af lydgiverne er svelleværket, som - hvilende på en kraftig stålkonstruktion - er placeret højt oppe over kirkens kuppel!
Det nye orgel blev indviet i september 1999 ved en række præsentationskoncerter med danske orgelsolister. Orglet har 152 registre fordelt på 5 manualer og pedal. Klangen er kendetegnet ved varme, stor bredde og en nærmest uendelig nuancerigdom. Hele spektret er der - fra det næsten uhørligt fjerne til det særdeles tilstedeværende fysiske og majestætiske. Uanset styrke og udtryk er grundklangen altid rund og syngende - og aldrig skrigende og skinger.
Spillebord og klaviaturer er udført i massiv lys eg og riopalisander.


Som udgangspunkt valgte organisten et engelsk symfonisk klang-ideal.
De 152 registre er fordelt på 8 orgelværker, som er placeret således:
Pedal: Bag altret med 32-fods lydgivere i fuld længde
Hovedværk: Bag altret, -ligeledes med 32-fods lydgivere i fuld længde
Korværk: Indbygget i det skulpturelle spillebord
Orkester: Indbygget i spillebordet
KorPedal: Indbygget i spillebordet
Positiv: Indbygget i nye kirkebænke, som blev placeret på hver sin side i koret
Svelleværk: Over kuplen i et selvstændigt orgelhus, -udspændt på stål-drager, som hviler på kirkens ydermure
Soloværk: Bygget i fire afdelinger på vest-pulpituret og placeret på hver side af det eksisterende pibeorgel


I modsætning til snart sagt alle andre "pibeløse" orgler er dette instrument således ikke et massefabrikeret standardprodukt men et stykke håndværksarbejde, som - ganske vist på utraditionel måde - afspejler en ægte vilje til at skabe et velklingende musikinstrument.


Det nye orgel blev indviet i september 1999 ved en række præsentationskoncerter med danske orgelsolister.


Hele byggeprocessen kan følges i en billedserie ved at trykke på linket "Et kirkeorgel bliver til..."Specialbygget hybrakustisk kirkeorgel
152 registre - bygget i 1999
Buxtehude Præludium Og Fuga, D-Dur
(spilles med Werkmeister temperering)
I midterstykket benyttes også Cembalo 16' + 8' + 4'Herunder er medtaget musikstykker, som alle er spillet på orglet i Ansgars kirke, Odense
-alle musikstykker er medtaget i alfabetisk rækkefølge efter komponist

John Bull (1562 - 1628): The Duke of Brunswick's Alman

Dietrich Buxtehude (1637 - 1707): Passacaglia

Edward Elgar (1857 - 1934): Sonata Opus 28

César Franck (1822 - 1890): Prelude, Fugue et Variation. Opus 18

Francis Jackson (* 1917): Improntu for Sir Edward Bairstow

Torben Krebs (* 1965): Improvisation

Franz Liszt (1811 - 1886): Ad Nos, ad salutarem undam

Franz Liszt (1811 - 1886): B-A-C-H

Otto Malling (1848 - 1945): Suite Christus, "Egypt"

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847): Sonate nr. 3

Henry Purcell (1659 - 1695): Trumpet Tune

Percy Whitlock (1903 - 1946): Paean

Det største digitale kirkeorgel i Europa

Ansgars Kirke, Odense, Danmark


"At spille på dette kirkeorgel er en meget speciel oplevelse.
Det er ikke kun den ekstraordinære størrelse på dette instrument og det smukke spillebord som gør det store kirkeorgel til en oplevelse, nej det er især intonationen og de i hele kirken klingende akustiske lydgivere, som tilsammen gør hele den klanglige oplevelse til en absolut nydelse!

At hele det klanglige fundament går i retning af et engelsk katedralorgel er heller ikke af en uvæsentlig betydning.

Sjældent kommer man så tæt på det originale engelske forbillede, og så er det endda digitalt !

Selv om kirken ikke har en størrelse som en katedral, så er Tutti alligevel magtfuldt og storslået uden af virke presset. At man i den samme kirke kan opleve et originalt Marcussen pibeorgel samtidigt med digitale orgelstemmer er af største interesse.
Da pibeorglet er både disponeret og intoneret efter et rent neobarokt stilgrundlag virker digitalorglet næsten endnu mere overbevisende med den differencierede symfoniske klang, som fuldstændigt afspejler forbilledet.

Man må virkelig takke og lykønske den flittige organist ved Ansgars kirke, Torben Krebs, for hans ihærdige og fremragende koncertrække med de allerstørste internationale solister.

På grund af intonatøren Flemming Falds indlevelsesevne er det lykkedes ham at skabe en god følelse af mulighederne med hans enestående tekniske koncept.

Jeg vender meget gerne tilbage til Andersens by og Ansgars kirke med Europas største Digitalorgel !"


Hans-Dieter Karras (Braunschweig)

Kirchenmusiker - Konzertorganist - Komponist
Kantor der Klosterkirche St. Maria Riddagshausen
Braunschweig
Se hjemmeside