Individuelt opbyggede kirkeorgler


Pibeorglets karakteristika som det unikke forbilled

Den bedste læremester er naturens egne love, så ud fra princippet om akustiske lydbølger og pibeorglets karakteristika som grundprincip, er vort hybrakustiske gengiversystem blevet en realitet: Gennem højeffektive lydgivere med hver to åbninger, der er udformet med samme spredning som den kendte orgelpibe, udsendes de lydbølger, som med mange samtidige toner gennem flere lydgivere netop medvirker rent akustisk til at skabe pibeorglets levende lyd, -modsat den målrettede energi fra en trykkammerhøjttaler.Sammenligningsgrundlag

I de fleste nyere pibeorgler benyttes der mange elektroniske komponenter til at styre store dele af instrumentets funktioner: Spændingsstabilisering til elektrisk luftforsyning, registertræk, computerstyrede register-kombinationer m.v., hvorfor orglets elektroniske tidsalder må betragtes som værende en realitet !Hvorfor vælge hybrakustik ?

Det hybrakustiske kirkeorgel kan på grund af stor fleksibilitet ofte tilpasses selv de vanskeligste kirkerum, hvor et traditionelt pibeorgel ikke kunne have været bygget på grund af f.eks. plads- eller vægtmæssige begrænsninger.
Økonomisk er det en realitet, at mange danske pibeorgler er blevet udskiftet eller renoveret efter en periode på 25-30 år, hvorfor omkostningerne for et pibeorgel er af en ganske anselig størrelse.
Det danskudviklede hybrakustiske kirkeorgel vil efter vore erfaringer med komponentholdbarhed også være levedygtigt i 25-30 år og for det meste kunne bygges for omkring 20% af udgiften til et pibeorgel af tilsvarende størrelse. Omkostninger til vedligeholdelsen af selve instrumentet reduceres til et absolut mini,um.Men holdbarheden……?

Det er naturligt at stille et spørgsmål omkring holdbarhed, da et kirkeorgel skal være en del af kirkens daglige funktion i en lang årrække fremover. Med den højeste håndværksmæssige kvalitet vil spørgsmålet til sidst kun kunne blive rettet mod den rent elektroniske del af instrumentet.
Gennem vore mange overvejelser er vi nået frem til følgende minimumskrav:
De elektroniske komponenter skal kunne tåle store udsving i luftfugtighed og temperatur, uden at orglet kommer ud af stemning.
De benyttede komponenter skal alle være af en kvalitet, der i princippet ikke kræver nogen vedligeholdelse.
Komponenternes indbyrdes sammensætning skal kunne medføre en forholdsvis simpel udskiftning til nye elektroniske dele, som den fremtidige udvikling måtte bibringe.
Sikkerhed for at de benyttede komponenter i det nybyggede orgel vil være tilgængelige som reservedele i en periode af mindst 20 år fra indvielsen af instrumentet. Allerede på nuværende tidspunkt har komponentholdbarheden vist en levedygtighed på langt mere end 30 år.
Alle enheder er modulopbygget, således at de enkelte funktionelle komponenter kan udskiftes med den til enhver tid bedste og billigste teknologi.Fremtidsikret funktionalitet

Allerede på nuværende tidspunkt kan vore orgler udbygges med andre klanglige muligheder som f.eks. klavér, guitar, cembalo, harpe, zylofon, strygere og klokkespil for blot at nævne nogle.
Tilsluningsmuligheder til via en standard computer direkte at skrive noder fra orglets klaviaturerer er en af mange funktioner, som organister benytter i deres forberedelsarbejde med salmeforspil.Fremtidsikret økonomi

Med en anskaffelsessum, som er økonomisk mulig for selv en mindre kirke er det dermed blevet muligt at kunne give menigheden en stor musikalsk støtte og glæde samtidigt med en absolut minimal løbende omkostning til vedligeholdelse.
Ønskes en udvidelse eller ombygning med nye klangidealer om f.eks. 25 år, vil denne ombygnng/renovering ligeledes være tilsvarende mange gange mindre end renovering/ombygning af et pibeorgel af tilsvarende størrelse.