Kombinationsorgler (Hybridorgler)

Adskillige orgelbyggere bygger i dag kombinations-instrumenter, de såkaldte "hybrid-orgler", d.v.s. at nogle af registrene er bygget som piber og resten i elektronik.
Dette system er nu meget udbredt bl.a. i Tyskland, England og U. S. A.
Indtil nu har disse orgelbyggerier benyttet en traditionel højttalerteknologi, hvilket derfor har bevirket, at den elektroniske del i disse kombinations-orgler klangligt ikke har kunnet smelte totalt sammen med pibeklangen til en harmonisk helhed.

Fordel ved Kombinationsorgler

Ved at benytte det danske Hybrakustiske lydgiversystem, kan den klanglige sammensmeltning gøres total, og fordelen ved et kombinations-instrument kan ligge i mulighederne for at kunne udvide et lille eksisterende pibeorgel med flere registre for et rimeligt beløb.


Ulempe ved Kombinationsorgler

Ulempen ligger i, at pibedelen i et sådant instrument stadig kræver samme service og vedligeholdelse som et almindeligt pibeorgel (det vil altså fortsat være følsomt overfor variationer i temperatur og luftfugtighed og kræve regelmæssig stemning).